Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí

Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí je územním společenstvím římských katolíků v rámci královéhradeckého vikariátu královéhradecké diecéze. Území farnosti zahrnuje část města Hradec Králové a několik přilehlých obcí.

Pořad bohoslužeb v našich farnostech


Rozmarný podzim v Hradci Králové

Pořad bohoslužeb

pondělí 12.00

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

úterý 12.00

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

středa

8.00

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

čtvrtek

12.00

17.30

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Plotiště - kostel sv. Petra

pátek

12.00

17.30

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně - rytmická

sobota

  8.00

17.30

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Pražské Předměstí - kostel BSP - s nedělní platností

neděle

  8.00

  9.40

10.00

17.00

20.00

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Plotiště - kostel sv. Petra

  Kukleny - kostel sv. Anny

  Stěžery - kostel sv. Marka 

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

Příležitost ke svátosti smíření a modlitba růžence je ve farním kostele
půl hodiny před každou mší svatou.

(aktualizace: 28.9.2022)
Najděte k nám cestu: 

Obnova kamenného kříže v obci Svobodné Dvory – Chaloupky


Projekt s názvem „Obnova kamenného kříže v obci
Svobodné Dvory – Chaloupky
je podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Akce s název „Obnova kamenného kříže v obci Svobodné Dvory – Chaloupky“ měla za úkol opravu pobořeného křížku ve zmíněné osadě Chaloupky. Kříž s figurou Krista byl v červenci 2020 nalezen rozlomený na tři části a i podstavec s reliéfem Panny Marie vykazoval určitá mechanická poškození. Na objektu byla místy patrná povrchová koroze. Povrch kamene byl porostlý mechy, lišejníky a zelenou řasou.

Obnovu křížku provedl ve svém ateliéru restaurátor Hynek Bláha. Zejména proběhly restaurátorské práce – očištění od usazených nečistot (lišejníky, krusty apod.), slepení kříže, doplnění chybějících partií, obnovení barevného nápisu, konzervace, osazení figury Krista a osazení kříže zpět na podstavec pomocí jeřábu. Kříž je, jak je zmíněno v restaurátorské zprávě: „…příkladem kvalitní uměleckořemeslné kamenosochařské tvorby zdejšího regionu z 2. poloviny 19. století, je dokladem duchovního života lidu zdejšího regionu a rovněž dotváří obraz místní historie.“

Za pomocí příspěvku ve výši 50 000 Kč z rozpočtu Nadace ČEZ v rámci programu Podpora regionů (reg. č.  HKK PR21/46963) se podařilo křížek opravit, provést restaurátorské práce a kříž vrátit zpět na místo. Projekt byl také hrazen z rozpočtu Královéhradecké kraje ve výši 20 000 Kč a z prostředků realizátora projektu Římskokatolické farnosti Hradec Králové – Pražské předměstí.

     

Projekt s názvem „Obnova kamenného kříže v obci Svobodné Dvory – Chaloupky“ byl podpořen z rozpočtu Nadace ČEZ, program Podpora regionů.

Fotogalerie


Jáhenské svěcení dvanácti mužů v Katedrále Svatého Ducha, 16. října 2021 

Diecézní setkání seniorů, kostel Panny Marie, 1. října 2021   

Pouť do Malých Svatoňovic, 26. června 2021