Pořad bohoslužeb v našich farnostech


Rozmarný podzim v Hradci Králové

Pořad bohoslužeb

pondělí 12.00

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

úterý 12.00

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

středa

8.00

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

čtvrtek

12.00

17.30

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Plotiště - kostel sv. Petra

pátek

12.00

17.30

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně - rytmická

sobota

  8.00

17.30

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Pražské Předměstí - kostel BSP - s nedělní platností

neděle

  8.00

  9.40

10.00

17.00

20.00

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Plotiště - kostel sv. Petra

  Kukleny - kostel sv. Anny

  Stěžery - kostel sv. Marka 

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

Příležitost ke svátosti smíření a modlitba růžence je ve farním kostele
půl hodiny před každou mší svatou.

(aktualizace: 28.9.2022)
Najděte k nám cestu: