Pořad bohoslužeb ve farnosti
pondělí 12.00   Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně
úterý 12.00   Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně
středa

12.00

17.30

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Plotiště nad Labem - kostel sv. Petra

čtvrtek

12.00

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

pátek

12.00

17.30

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

sobota
8.00

17.30


  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně
  S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ
neděle  
   8.00    9.40
10.00
17.00
20.00


  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně
  Plotiště nad Labem - kostel sv. Petra
  Kukleny - kostel sv. Anny
  Stěžery - kostel sv. Marka
  Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

Příležitost ke svátosti smíření a modlitba růžence je ve farním kostele
půl hodiny před každou mší svatou.

(aktualizace: 17.10.2021)
Najděte k nám cestu: