Ohlášky - neděle 16. září 2018

Pořad bohoslužeb naleznete v sekci "Přehled bohoslužeb".

 

Upozornění:


- V PÁTEK PŘI VEČERNÍ MŠI SV. ZAHÁJÍME FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU, POVEDE JI PODOBNĚ JAKO V MINULÝCH LETECH O.JIŘÍ PLESKAČ, KNĚZ KATOLICKÉ CÍRKVE VÝCHODNÍHO OBŘADU. PO MŠI SV. BUDE NÁSLEDOVAT PRVNÍ PŘEDNÁŠKA.

- Každou poslední neděli v měsíci konáme v kostele na Pražském Předměstí
sbírku trvanlivých potravin pro lidi v nouzi a bez domova.

Výnos sbírky "NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY", kterou jsme konali v neděli 02.09. 2018 je následující:


Pražské Předměstí - 10.670,- Kč

Kukleny - 3.323,- Kč

Plotiště nad Labem - 2.140,- Kč

Stěžery - 1.130,- Kč