Ohlášky - neděle 21. října 2018

Pořad bohoslužeb naleznete v sekci "Přehled bohoslužeb".

 

 

Upozornění:


- TUTO NEŠDĚLI SE KONÁ CELOCÍRKEVNÍ SBÍRKA NA MISIE, JEJÍŽ VÝTĚŽEK JE URČEN NA PODPORU ČINNOSTI PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL.

- Každou poslední neděli v měsíci konáme v kostele na Pražském Předměstí sbírku trvanlivých potravin pro lidi v nouzi a bez domova.


Výnos sbírky "NA PODPORU HOSPICOVÉ PÉČE", kterou jsme konali v neděli 30.09. 2018 je následující:


Pražské Předměstí - 3.909,- Kč

Kukleny - 2.510,- Kč

Plotiště nad Labem - 820,- Kč

Stěžery - 1.500,- Kč