Ohlášky - neděle 12. srpna 2018

Pořad bohoslužeb naleznete v sekci "Přehled bohoslužeb".

 

Upozornění:


- Každou poslední neděli v měsíci konáme v kostele na Pražském Předměstí
sbírku trvanlivých potravin pro lidi v nouzi a bez domova.

Výnos sbírky na "PODPORU ČINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY", kterou jsme konali v neděli 24.06. 2018 je následující:


Pražské Předměstí - 10.283,- Kč

Kukleny - 4.995,- Kč

Plotiště nad Labem - 2.180,- Kč

Stěžery - 537,- Kč