Ohlášky - neděle 22. dubna 2018

Pořad bohoslužeb naleznete v sekci "Přehled bohoslužeb".

 

Upozornění:


- Tuto neděli se koná diecézní sbírka na kněžský seminář a podporu bohoslovců, kteří se připravují ke kněžství. Jménem pana biskupa kajneka, který je zodpovědný za tuto oblast života místní církve, prosím o pochopení pro tento účel. 

- Každou poslední neděli v měsíci konáme v kostele na Pražském Předměstí
sbírku trvanlivých potravin pro lidi v nouzi a bez domova.


- Výnos sbírky 
na "POMOC PŘI OBNOVĚ DOMOVŮ OBYVATEL ZEMÍ STŘEDNÍHO A BLÍZKÉHO VÝCHODU", kterou jsme konali v neděli 15.04. 2018 je následující:

 

Pražské Předměstí - 8.249,- Kč

Kukleny - 2.282,- Kč

Plotiště nad Labem - 3.950,- Kč

Stěžery - 1.050,- Kč