Ohlášky - neděle 2. prosince 2018

Pořad bohoslužeb naleznete v sekci "Přehled bohoslužeb".

 

 

Upozornění:


- Tuto neděli se v naší diecézi koná sbírka na bohoslovce, jménem pana biskupa Kajneka, který má tuto oblast života naší místní církve na starosti, prosíme o vaše pochopení pro tento účel a štědrý dar a příspěvek.

- Každou poslední neděli v měsíci konáme v kostele na Pražském Předměstí
sbírku trvanlivých potravin pro lidi v nouzi a bez domova.


Výnos sbírky 
"NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ 2", kterou jsme konali v neděli 11.11. 2018 je následující:


Pražské Předměstí - 10.401,- Kč

Kukleny - 3.461,- Kč

Plotiště nad Labem - 2.233,- Kč

Stěžery - 1.667,- Kč