Ohlášky - neděle 24. května 2020

Pořad bohoslužeb naleznete v sekci "Přehled bohoslužeb".

 

OD 25.5. JE POVOLENÝ POČET ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB 300 OSOB. JE OVŠEM TŘEBA RESPEKTOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

1.    V prostoru kostela musí lidé dodržovat rozestupy dva metry (min. 1,5m) mezi účastníky bohoslužeb, všemi směry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).

2.    Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.

3. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazenyochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku­‑ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.

5. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.

6. Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, madla apod.)

7. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor (hudební kůr, sakristie, společné toalety, boční kaple).

8. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.

9. Kostely mimo konání bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

10. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

 

Upozornění:

 

- Sbírku trvanlivých potravin pro lidi v nouzi a bez domova konáme každou poslední neděli v měsíci.Výnos sbírky "SVATOPETRSKÝ HALÉŘ", kterou jsme konali v neděli 23.2. 2020 je následující:

Pražské Předměstí - 16.818,- Kč

Kukleny -  5.770,- Kč

Plotiště nad Labem - 4.530,- Kč

Stěžery - 982,- Kč

 

Výnos farní sbírky "NA PODPORU KŘESŤANSKÝCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ - RADIA PROGLAS A TV-NOE", kterou jsme konali v neděli 19.01. 2020 je následující:


Pražské Předměstí - 21.200,- Kč

Kukleny -  4.547,- Kč

Plotiště nad Labem - 3.700,- Kč

Stěžery - 2.300,- Kč

 

Výnos diecézní sbírky "NA MISIE", kterou jsme konali v neděli 20.10. 2019 je následující:


Pražské Předměstí - 10.361,- Kč

Kukleny -  7.942,- Kč

Plotiště nad Labem - 4.625,- Kč

Stěžery - 1.105,- Kč