Ohlášky - neděle 18. března 2017

Pořad bohoslužeb naleznete v sekci "Přehled bohoslužeb".

 

Upozornění:


- Tuto neděli se v naší diecézi koná první letošní sbírka na plošné pojištění církevního majetku a odpovědnosti za škody všech farnosatí diecéze. Jménem vedení diecéze prosíme o pochopení a příspěvek do této sbírky.

- Každou poslední neděli v měsíci konáme v kostele na Pražském Předměstí
sbírku trvanlivých potravin pro lidi v nouzi a bez domova.

- Výnos sbírky 
na "Svatopetrský haléř", kterou jsme konali v neděli 25.02. 2018 je následující:

 

Pražské Předměstí - 9.112,- Kč

Kukleny - 4.631,- Kč

Plotiště nad Labem - 2.311,- Kč

Stěžery - 00,- Kč