12. říjen 2019

08.00 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně
17.30 - 
Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně - S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

13. říjen 2019

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.00 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně
09.40 - Plotiště nad Labem - kostel sv. Petra
10.00 - Kukleny - kostel sv. Anny

17.00 - Stěžery - kostel sv. Marka
20.00 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

14. říjen 2019

12.00 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

15. říjen 2019

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
12.00 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

16. říjen 2019

12.00 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

17. říjen 2019

Památka sv. Ignáce Antiochojského, biskupa a mučedníka
12.00 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

18. říjen 2019

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
12.00 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

ZAHÁJENÍ PODZIMNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY
17.30 - 
Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně - RYTMICKÁ

19. říjen 2019

Sobotní památka Panny Marie
08.00 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně


17.30 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně - S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ


20. říjen 2019

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - MISIJNÍ NEDĚLE
=== KONÁ SE SBÍRKA NA PODPORU ČINNOSTI PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL ===
08.00 - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně

09.40 - Plotiště nad Labem - kostel sv. Petra
10.00 - Kukleny - kostel sv. Anny
17.00 - Stěžery - kostel sv. Marka
20.00  - Pražské Předměstí - kostel Božského Srdce Páně