Kontakt
Farář farností Hradec Králové - Pražské Předměstí a Hradec Králové - Kukleny

Antonín Forbelský, 500 02 Hradec Králové, Wonkova 442,
tel: 495 211 194, mobil: 731 598 842, mail: forbelsky.antonin@dihk.cz

Duchovní služba v nemocnici:
P. Bohuslav Stařík, telefon 728 501 043       P. Ivan Trnka, telefon 737 774 841

Adresa internetových stránek naší farnosti je: farnosthkpp.cz
Adresa facebookové skupiny naší farnosti je: https://www.facebook.cz/groups/641177072578435/
(název skupiny: Římskokatolická farnost Pražské Předměstí)

Obrázky bez uvedení autora jsou z www.pixabay.com pod licencí Creative Commons Zero (CC0)Jak se k nám dostanete:

Fara římskokatolické farnosti Hradec Králové - Pražské Předměstí
Wonkova 442/24, 50002 Hradec Králové, Česká republika

Kostel Božského srdce Páně, Hradec Králové - Pražské Předměstí
Nachází se v Hradci Králové na Náměstí 28. října a se svou 46 metrů vysokou věží je dominantou nejen Dukelské třídy, ale také celého Pražského Předměstí. Byl postaven jako památník padlým vojínům v 1. světové válce a z velké části byl financován z veřejné sbírky. Základní kámen byl položen 28. 9. 1928 a hrubá stavba byla dokončena v srpnu 1932.

Kostel sv. Anny Kostel, Kukleny
Římskokatolický farní kostel na okraji Hradce Králové při staré cestě na Prahu. Stojí na Denisově náměstí v Kuklenách. Vystavěn byl v letech 1777–1784. Od roku 1964 je objekt zapsán jako kulturní památka.

Kostel sv. Petra, Plotiště nad Labem
Kvůli výstavbě hradecké pevnosti, byl kostel sv. Petra v místech dnešní ulice Hořická na Pražském předměstí zbourán. Nahradil ho až kostel postavený v roce 1787 v Plotištích nad Labem, který byl také zasvěcen svatému Petrovi. Barokní kostel byl postaven bez věže, ta byla postavena až v roce 1805. Ve věži byly zavěšeny zvony z původního kostela z Pražského předměstí. Dva zvony z let 1488 a 1508 byly za první světové války zrekvírovány armádou.

Kostel sv. Marka, Stěžery
Empírový kostel pochází z počátku 30. let 19. stol. Zbudován na místě předešlého středověkého kostela ze 14. stol., strženého r. 1830. V letech 1981-82 generálně opraven. Jednolodní neorientovaná stavba s trojboce zakončeným závěrem, s hranolovou věží nad západním průčelím a sakristií při severním boku závěru.