Obnova kamenného kříže v obci Svobodné Dvory – Chaloupky


Projekt s názvem „Obnova kamenného kříže v obci
Svobodné Dvory – Chaloupky
je podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Akce s název „Obnova kamenného kříže v obci Svobodné Dvory – Chaloupky“ měla za úkol opravu pobořeného křížku ve zmíněné osadě Chaloupky. Kříž s figurou Krista byl v červenci 2020 nalezen rozlomený na tři části a i podstavec s reliéfem Panny Marie vykazoval určitá mechanická poškození. Na objektu byla místy patrná povrchová koroze. Povrch kamene byl porostlý mechy, lišejníky a zelenou řasou.

Obnovu křížku provedl ve svém ateliéru restaurátor Hynek Bláha. Zejména proběhly restaurátorské práce – očištění od usazených nečistot (lišejníky, krusty apod.), slepení kříže, doplnění chybějících partií, obnovení barevného nápisu, konzervace, osazení figury Krista a osazení kříže zpět na podstavec pomocí jeřábu. Kříž je, jak je zmíněno v restaurátorské zprávě: „…příkladem kvalitní uměleckořemeslné kamenosochařské tvorby zdejšího regionu z 2. poloviny 19. století, je dokladem duchovního života lidu zdejšího regionu a rovněž dotváří obraz místní historie.“

Za pomocí příspěvku ve výši 50 000 Kč z rozpočtu Nadace ČEZ v rámci programu Podpora regionů (reg. č.  HKK PR21/46963) se podařilo křížek opravit, provést restaurátorské práce a kříž vrátit zpět na místo. Projekt byl také hrazen z rozpočtu Královéhradecké kraje ve výši 20 000 Kč a z prostředků realizátora projektu Římskokatolické farnosti Hradec Králové – Pražské předměstí.

     

Projekt s názvem „Obnova kamenného kříže v obci Svobodné Dvory – Chaloupky“ byl podpořen z rozpočtu Nadace ČEZ, program Podpora regionů.