Výuka náboženstvíVyučování náboženství v naší farnosti probíhá vždy ve čtvrtek v učebnách nad sakristií kostela na Pražském Předměstí.

Rozvrh hodin je následující:

  • v 15.00 hodin - hodina pro nejmladší školní děti (v knihovně kostela)
  • v 15.00 hodin - hodina pro děti po prvním svatém přijímání (v učebně kostela)
  • v 16.00 hodin - hodina pro starší žáky (v učebně kostela) 

Prosím rodiče, aby zvláště menším dětem v prvních týdnech připomněli čas a místo konání výuky.

o. Zdeněk, farář