Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Hradec Králové - Pražské Předměstí, Hradec Králové - Kukleny
od 27. 11. do 4. 12. 2022 - 48. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
27. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
09:40 Plotiště: (DB)
10:00 Kukleny: (AF)
16:00 Stěžery: (jPN) - Bohoslužba slova
20:00 HK Pražské Předměstí : (FF)
PO
28. 11.
pondělí 1. adventního týdne 06:30 FMA - kaple P. Marie Pomocnice: Roráty
12:00 HK Pražské Předměstí : (FF)
ÚT
29. 11.
úterý 1. adventního týdne 12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
ST
30. 11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola 06:30 FMA - kaple P. Marie Pomocnice: Roráty
12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
ČT
1. 12.
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 12:00 HK Pražské Předměstí : (JB)

2. 12.
pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci) 06:30 FMA - kaple P. Marie Pomocnice: Roráty
10:00 HK Pražské Předměstí : Adorace
10:00 HK Pražské Předměstí : Svátost smíření
12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
17:30 HK Pražské Předměstí : (FF) - rytmický doprovod
SO
3. 12.
památka sv. Františka Xaverského 07:30 HK Pražské Předměstí : (FF) Roráty 
17:30 HK Pražské Předměstí : (AF)
NE
4. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 HK Pražské Předměstí : (FF)
09:40 Plotiště: (AF)
10:00 Kukleny: (FF)
16:00 Stěžery: (DB)
20:00 HK Pražské Předměstí : (AF)

SBÍRKA NA Plošné pojištění II.

V rámci sbírky na plošné pojištění II. se v našich farnostech vybralo celkem:

Pražské Předměstí:    7.290,- Kč.
Kukleny:    1.600,- Kč.
Plotiště:    2.440,- Kč.
Stěžery:    1.570,- Kč.

Děkujeme vám za vaši štědrost.
 

PRůvODCE ADVENTEM

Na stolku u vchodu jsou k dispozici za dobrovolný příspěvek Adventní brožury z přechozích let.
 

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ v Hradci Králové

Na nástěnce, na internetových stránkách naši farnosti i na stolku u vchodu je k dispozici program Rorátních bohoslužeb v Hradci Králové.
 

ADORACE A Svátost smíření

V pátek 2. prosince (1. pátek v měsíci) v čase 10:00 – 12:00 hod. bude v kostele Božského Srdce Páně Adorace a příležitost ke svátosti smíření.
            10:00 – 11:45  P. Antonín Forbelský
            10:00 – 11:00  P. Adrián Kostilnik
            11:00 – 12:00 P. František Makovec