Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ – PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ – KUKLENY
od 30. 10. do 6. 11. 2022 - 44. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
30. 10.
31. neděle v mezidobí 08:00 HK Pražské Předměstí : (FF)
09:40 Plotiště: (AF) 
10:00 Kukleny: (FF)
10:45 Plotiště - hřbitov: (AF)
15:15 Stěžery - hřbitov: (AF) 
16:00 Stěžery: (AF)
20:00 HK Pražské Předměstí : (DB)
PO
31. 10.
sv. Wolfganga, biskupa 12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
ÚT
1. 11.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 11:00 HK Pražské Předměstí : Příležitost ke svátosti smíření.
12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
ST
2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 11:00 HK Pražské Předměstí : Příležitost ke svátosti smíření.
12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
17:00 Kukleny: Dušičková pobožnost na hřbitově - v kostele příležitost ke svátosti smíření.
17:30 Kukleny: (FF+AF)
ČT
3. 11.
sv. Martina de Porres, řeholníka 12:00 HK Pražské Předměstí : (JB)
17:00 Plotiště: (AF) - Příležitost ke svátosti smíření.
17:30 Plotiště: (AF)

4. 11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa 10:00 HK Pražské Předměstí : Adorace a příležitost ke svátosti smíření.
12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
17:30 HK Pražské Předměstí : (FF)
SO
5. 11.
sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
17:30 HK Pražské Předměstí : (FF)
NE
6. 11.
32. neděle v mezidobí 08:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
09:40 Plotiště: (FF) - udílení svátosti nemocných
10:00 Kukleny: (AF)
16:00 Stěžery: (FF) - udílení svátosti nemocných
20:00 HK Pražské Předměstí : (DB)
  • PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ
K získání odpustků pro naše zemřelé v období 1. - 8. 11. je třeba kromě třech základních podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) se při návštěvě hřbitova pomodlit jakoukoliv modlitbu za zemřelé.
 
  • SVÁTOST NEMOCNÝCH
neděli 06. listopadu bude udělována svátost nemocných při mši svaté v Plotištích (09:40 hod.) a ve Stěžerech (16:00 hod.)
 
  • SLAVENÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Neděle 06.11. - 16:00 hod. * Stěžery
Neděle 13.11. - 09:40 hod. * Plotiště
 
V úterý 8. listopadu v 12:00 hod. bude udělována svátost nemocných při mši svaté v kostele na Pražském Předměstí. Následně po této slavnosti bude malé setkání včetně pohoštění v kapli. (budete-li chtít přispět něčím upečeným na společný stůl, domluvte se s paní kostelnicí - předem děkujeme).
Svátost pomazání nemocných je určena jako posila pro ty, kdo jsou zesláblí nemocí či stářím, nebo kdo se v důsledku nemoci chystají na operaci. Je velmi dobré, když se může pomazání nemocných spojit také se svátostí smíření.
 
  • SBÍRKA NA podporu katolických medií
V neděli 13. listopadu se uskuteční při všech bohoslužbách „dveřní“ sbírka Na podporu katolických médií. Předem díky za vaši štědrost.
  • BIBLICKÉ TANCE

V úterý 15. listopadu zvou sestry salesiánky do svého domu dívky a ženy na biblické tance v čase 16:30 – 17:15 hod. Jde o jednoduchá gesta a pohyb k prohloubení konkrétních úryvků z Božího Slova. Více informací bude na nástěnce a na webových stránkách naší farnosti.

  • OBNOVENé webové stránky farnosti
V úterý 1. listopadu byly spuštěny obnovení webové stránky naší farnosti na stávající adrese: https://farnosthkpp.cz/. Existuje též aplikace Farnost do kapsy, více informací naleznete na vlastních webových stránkách. Průběžně budou ještě obnovovány jednotlivé části.