Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Hradec Králové - Pražské Předměstí, Hradec Králové - Kukleny
od 4. 6. do 11. 6. 2023 - 23. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
4. 6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:00 HK Pražské Předměstí : (FF)
09:40 Plotiště: (AF)
10:00 Kukleny: (FF)
17:00 Stěžery:  
Bohoslužba slova (jPN)
20:00 HK Pražské Předměstí : (DB)
PO
5. 6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
ÚT
6. 6.
sv. Norberta, biskupa 12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
ST
7. 6.
středa 9. týdne v mezidobí 12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
17:30 Plotiště: (AF)
ČT
8. 6.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 12:00 HK Pražské Předměstí : (JB)
17:30 HK Pražské Předměstí : (AF)

9. 6.
sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
17:30 HK Pražské Předměstí : (FF)
SO
10. 6.
sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
17:30 HK Pražské Předměstí : (FF)
NE
11. 6.
10. neděle v mezidobí 08:00 HK Pražské Předměstí : (FF)
09:40 Plotiště: (FF)
10:00 Kukleny: (DB)
17:00 Stěžery: (AF)
20:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
 • SBÍRKA NA Pastorační aktivity v diecézi

V rámci sbírky na pastorační aktivity v naší diecézi se v našich farnostech vybralo celkem:

 • Pražské Předměstí:    6330,- Kč.
 • Kukleny:    800,- Kč.
 • Plotiště:    990,- Kč.
 • Stěžery:    100,- Kč.

Děkujeme vám za vaši štědrost.

 

 

 • POUTNÍ SETKÁNÍ

V neděli 4. června v čase 17:00 hod. se uskuteční Poutní setkání u kaple Nejsvětější Trojice na Bláhovce.

Spojení: Autobus č. 3, zastávka MHD: Bláhovka (nedaleko obchodního centra Albert – Kukleny)

 

 • SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – čtvrtek 8. června

Ve čtvrtek 8. června o Slavnosti Těla a Krve Páně bude slavena mše svatá v kostele na Pražském Předměstí12:00 a 17:30 hod.

 

 • SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – neděle 11. června

V neděli 11. června bude v 09:00 hod. v katedrále sv. Ducha slavena mše svatá ze Slavnosti Těla a Krve Páně, hlavním celebrantem bude biskup Jan Vokál. Po mši svaté půjde průvod s nejsvětější svátostí ke dvěma oltářům:

 1. Oltář bude u kříže na východní vnější straně katedrále
 2. Oltář bude v kostele Panny Marie

 

 • Evangelizační kurz „Pojďte a uvidíte!“ (Jan 1:39)

Od září 2023 do ledna 2024 bude v Hradci Králové – Kuklenách probíhat Evangelizační kurz v rozsahu pěti víkendů. Cílem kurzu je přiblížit, co znamená být učedníkem a misionářem, jak žít z modlitby a svátostí, jak lépe naslouchat druhým.

Více informací o tomto kurzu je na nástěnce i internetových stránkách naší farnosti.