Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Hradec Králové - Pražské Předměstí, Hradec Králové - Kukleny
od 20. 11. do 27. 11. 2022 - 47. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
20. 11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
09:40 Plotiště: (AF)
10:00 Kukleny: (DB)
16:00 Stěžery: (FF)
20:00 HK Pražské Předměstí : (FF)
PO
21. 11.
památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě HK Pražské Předměstí : Z důvodu konání Celodiecézního kněžského dne NEBUDE dnes zde slavena mše sv. ve 12:00 hod. V katedrále je slavena mše sv. v 09:30 hod.
ÚT
22. 11.
památka sv. Cecílie, panny a mučednice 12:00 HK Pražské Předměstí : (FM)
ST
23. 11.
sv. Klementa I., papeže a mučedníka 12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
ČT
24. 11.
památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků 12:00 HK Pražské Předměstí : (JB)

25. 11.
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 12:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
17:30 HK Pražské Předměstí : (FF) - rytmický doprovod
SO
26. 11.
sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
17:30 HK Pražské Předměstí : (FF)
NE
27. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00 HK Pražské Předměstí : (AF)
09:40 Plotiště: (DB)
10:00 Kukleny: (AF)
16:00 Stěžery: (jPN) - Bohoslužba slova
20:00 HK Pražské Předměstí : (FF)
  • SBÍRKA NA PODPORU KATOLICKýCH MEDIÍ

Na podporu katolických médií byly za naše farnosti odeslány tyto částky:

  • Pražské Předměstí:    9.285,- Kč.
  • Kukleny:    1.000,- Kč.
  • Plotiště:    1.000,- Kč.
  • Stěžery:    1.000,- Kč.

Děkujeme vám za vaši štědrost.

 

  • SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ II.

V neděli 20. listopadu se uskuteční při všech bohoslužbách v naší farnosti sbírka na Plošné pojištění - II. Díky za vaši štědrost.

 

  • CELODIECéZNÍ kněžský den

V pondělí 21. listopadu09:30 hod. bude biskup Mons. Jan Vokál v katedrále slavit mši sv. s kněžími naší diecéze, potom následuje společné setkání kněží s biskupy.

 

Z tohoto důvodu NEBUDE výjimečně slavena mše svatá v 12:00 hod.

v kostele na Pražském Předměstí.

 

  • PRůvODCE ADVENTEM

Na stolku u vchodu jsou k dispozici za dobrovolný příspěvek Adventní brožury jak z přechozích let, tak aktuální, která je připravena ve spolupráci s Diecézní charitou.

 

  • RORÁTNÍ MŠE SVATÁ

V sobotu 3. prosince bude v 7:30 hod. v kostele na Pražském Předměstí Rorátní mše svatá.