Svátosti

Svátosti

Katolická církev slouží věřícím udělováním těchto svátostí.

Svátost křtu

Podmínkou udělení svátosti křtu malým dětem je záruka dobré křesťanské výchovy v rodině. O křest žádají osobně rodiče dítěte. Pokud rodiče sami nebyli vychováni v křesťanské víře, je třeba, aby před křtem svého dítěte byli poučeni o významu této svátosti a závazcích, které na sebe berou tím, že dávají pokřtít své dítě. Rodiče se domluví s knězem nejméně 1 měsíc předem.

Svátost manželství

Manželství uzavřené v kostele má platnost i před státem.
Na převzetí závazků spojených s plněním křesťanského manželství je třeba se dobře připravit. Snoubenci, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek se domluví s knězem alespoň 3 měsíce předem.

Uzavřeli jste v minulosti pouze civilní manželství?

Toto manželství je možné dodatečně podle předpisů církve zplatnit. Rádi vám poradíme jak postupovat.

Svátost smíření

Svátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů a je velikým Božím darem, projevem Boží lásky k chybujícímu člověku. Příležitost přijmout tuto svátost máte 1/2 hodiny přede mší svatou, na první pátek od 10:00 - 12:00. Na požádání kdykoliv.

Svátost nemocných

Svátost nemocných může přijmout člověk vážně nemocný, člověk zesláblý stářím a také ten, který se má podrobit vážné operaci. Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou přijímají, duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, posiluje nemocného a probouzí v něm velikou důvěru v Boží milosrdenství. Nemocnému může být udělena doma, v kostele i v nemocnici.
Uděluje se na požádání kdykoliv.

Kněz rád navštíví se slovem útěchy a povzbuzení každého nemocného. Za zprostředkování kontaktu s Vašimi nemocnými budeme vděčni.

Křesťanský pohřeb

Ke křesťanskému pohřbu je nutné, aby pozůstalí osobně domluvili s duchovním správcem formu posledního rozloučení. Pokud kněz zemřelého osobně neznal, uvítá od pozůstalých základní informace o životě zemřelého.