Stěžery, kostel sv. Marka

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Empírový kostel pochází z počátku 30. let 19. stol. Zbudován na místě předešlého středověkého kostela ze 14. stol., strženého r. 1830. V letech 1981–82 generálně opraven. Jednolodní neorientovaná stavba s trojboce zakončeným závěrem, s hranolovou věží nad západním průčelím a sakristií při severním boku závěru.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 3.10. do 13.10.2023)

Den Čas Druh intence
neděle
8.10.
17:00 Mše svatá

(FF)

Místo uskutečnění

N 50°12.90040', E 15°44.99290'

Sdílejte info